Bakterie coli w wodzie

UWAGA! Informacja dotyczy tylko miejscowości Gierałtowice! Za wprowadzenie w błąd przepraszamy!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach wydał komunikat w związku z wykryciem bakterii coli w wodzie wodociągowej na terenie miejscowości Gierałtowice. Poniżej treść komunikatu:

Komunikat nr 1/2015

Ogłoszony w dniu 30.07.2015r.

Dla odbiorców wody przeznaczonej do spożycia w sprawie jakości wody dla mieszkańców Gierałtowic.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach informuje, iż prowadzone na bieżąco analizy laboratoryjne prób wody przeznaczonej do spożycia pobranych z sieci wodociągowej na terenie Gierałtowic wykazały obecność pojedynczych bakterii grupy Coli w związku z czym PPIS w Gliwicach stwierdza, iż woda nie nadaje się bezpośrednio do spożycia przez ludzi.

 

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

  • Woda z kranu może być używana do spożycia jedynie po przegotowaniu
  • Woda z kranu może być używana jedynie do celów domowych tj. spłukiwania toalet, mycia podłóg, kąpieli, kąpiel dzieci – zalecany jest nadzór osoby dorosłej,
  • Woda nie nadaje się do mycia owoców, warzyw i innych produktów spożywczych, mycia zębów, przygotowania napojów i potraw, mycia naczyń kuchennych, sztućców itp. , podawania zwierzętom – dokonując tych czynności wodę należy wcześniej przegotować.

Ponadto zobowiązano przedstawicieli Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. Z o.o. w Przyszowicach do poinformowania osób korzystających ze wskazanego wodociągu o złej jakości wody poprzez wywieszenie komunikatu o treści „Woda warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Spożywać należy wodę po przegotowaniu”.

W związku z powyższym , tut. Inspektor Sanitarnych stwierdza, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29  marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61. Poz. 417 z późn. zm.)

Informacje dotyczące wody do spożycia będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej http://pssegliwice.pis.gov.pl

Źródło: gieraltowice.pl/3232/komunikat-w-sprawie-jakosci-wody-dla-mieszkancow-gieraltowic.html