Informacja o Zebraniu Wiejskim

W dniu 13.04 2015 r. o godzinie 18:00 w budynku ZSP w Paniówkach na kręgu odbędzie się zebranie wiejskie na które serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców naszego sołectwa:
Tematem zebrania będzie:

  • wybór przedstawicieli do spółki wodnej
  • informacja p.Wójta na temat realizacji projektu przedszkola
  • temat planu ruchu KWK Makoszowy (w szczególności ściany i63)
  • sprawy studium szczegółowego zagospodarowania terenu
  • informacja prezesa PGK p. Wranika odnośnie stanu realizacji projektu kanalizacji w naszym sołectwie
  • sprawy częstotliwości i wysokości inkasa za wodę
  • wolne wnioski

Sołtys B. Mryka