Komunikat dotyczący odbioru odpadów zielonych

Informuje się mieszkańców Gminy Gierałtowice, iż począwszy od 12 kwietnia 2014 r. wznowiona zostanie na terenie Gminy akcja zbierania odpadów „zielonych”, tzn. liści, trawy, chwastów, miękkich końcówek żywopłotu pochodzących z jego pielęgnacyjnego przycinania, itp. Odpady te należy gromadzić w specjalnie do tego przeznaczonych workach koloru brązowego. Nie można w nich umieszczać twardych gałęzi drzew, itp.

Worki są dostępne w Referacie Ochrony Środowiska oraz w biurach sołtysów. Będą również dostarczane mieszkańcom w momencie odbioru odpadów „zielonych” sprzed nieruchomości.

Odpady „zielone” w workach będą odbierane 2 razy w miesiącu, w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca.

Od tego roku worki można wystawiać bez wcześniejszego zgłoszenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy oraz w biurach sołtysów.

 

Źródło: UG Gierałtowice