Ogłoszenie Zarządu Dróg Powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach przypomina o obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów na nieruchomości przyległe do dróg powiatowych (w Paniówkach ul. Zabrska i ul. Darwina).

Obowiązek ten wynika z zapisu ustawy (Dz.U. z 2013r. poz 260).


W roku bieżącym wszystkie zjazdy, w obrębie których z powodu niedrożności będzie gromadzić się woda zostaną udrożnione przez przekopanie bez dodatkowego, wcześniejszego informowania o tym fakcie właścicieli nieruchomości przyległych do pasa drogowego dróg powiatowych.

Szczegóły na tablicach ogłoszeń.

Dyrektor inż. Jan Osman