Opłaty za wywóz śmieci w 2014 roku

W roku bieżącym opłaty za wywóz odpadów komunalnych można jeszcze wpłacać w dniach 3, 10 i 15 grudnia 2014r.

Sołtys M. Domin