UG: Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, iż w dniach od 3. czerwca do 31. lipca 2013r. na terenie gminy Gierałtowice przeprowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym Wójt Gminy Gierałtowice zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy o udostępnienie posesji w celu dokonania oględzin i ewentualną pomoc w wypełnieniu ankiety inwentaryzacyjnej. Ankieterzy przeprowadzający inwentaryzację będą mieli ze sobą identyfikatory z imieniem i nazwiskiem oraz imienne upoważnienie do przeprowadzania inwentaryzacji podpisane przez Wójta Gminy. Będą pracować w godzinach 10.00-18.00.
Dodatkowe informacje znajdują się na tablicach ogłoszeń.