ZEBRANIE WIEJSKIE

Rada Sołecka w Paniówkach zwołuje w dniu 5. listopada 2012r. o godzinie 17:00

ZEBRANIE WIEJSKIE

Zebranie odbędzie się w holu głównym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paniówkach.
Porządek zebrania obejmuje następujące tematy:
1. Funkcjonowanie sieci energetycznej.
2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej.
4. Eksploatacja górnicza pod sołectwem Paniówki prowadzona przez KW S.A. oddział KWK „Sośnica – Makoszowy”.
5. Sprawy bierzące.

Zaprasza się mieszkańców do udziału w zebraniu.

Sołtys Małgorzata Domin