Towarzystwo Przyjaciół Paniówek

Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Paniówek” powstało, aby społeczność Paniówek miała większy wpływ na rozwój i zmiany zachodzące w naszej miejscowości. Chcemy w ten sposób promować społeczeństwo obywatelskie i aktywizować mieszkańców do większego zaangażowania w życie Paniówek. Stowarzyszenie ma na celu wspieranie inicjatyw lokalnych wypływających ze strony samych mieszkańców i propagować lokalną przedsiębiorczość.

Towarzystwo Przyjaciół Paniówek chce także promować lokalne dziedzictwo kulturowe i kulturę regionalną oraz dbać o ochronę lokalnych dóbr kultury i zabytków. Chcemy również promować aktywny tryb życia poprzez działalność sportową i turystyczną.

Działalność Stowarzyszenia ma także mieć pozytywny wpływ na promocję turystyczną Paniówek.