Paniówki

Krótki wycinek historii

Pierwsza wzmianka o Paniówkach to dokument z 1361 roku, wystawiony przez Kazimierza III Wielkiego, który wymienia Paniowki in terra Bythomiensis. Paniówki według niektórych źródeł są starsze niż sąsiednie Paniowy (dzielnica Mikołowa). Jednak gmina Paniówki została założona już po powstaniu Paniów.

W późniejszym okresie Paniówki znalazły się w granicach królestwa Czech. Od 1763 po trzech wojnach śląskich pomiędzy Prusami i Austrią znalazły się w granicach Królestwa Prus, a następnie po zjednoczeniu Prus z Niemcami w 1871 w granicach Niemiec.

W 1910 roku w miejscowości mieszkało 1096 mieszkańców z czego 1061 mówiło po polsku, 26 po polsku i niemiecku, a 9 w języku niemieckim. W wyborach komunalnych z listopada 1919 roku wszystkie głosy oddano na listy polskie, które uzyskały wszystkie 12 mandatów. Po podziale Górnego Śląska w 1922 r. Paniówki znalazły się w granicach Polski, w województwie śląskim. Obecnie należą do gminy Gierałtowice w województwie śląskim.

Położenie

Paniówki znajdują się w „trójkącie miast”: Gliwice-Mikołów-Zabrze, przy trasie nr 92 (DK 44). Należy do gminy Gierałtowice (powiat gliwicki, województwo śląskie). Jest to niemalże samo serce Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Graniczy:

 • od północy z dwiema dzielnicami miasta Zabrze: Makoszowami i Kończycami
 • od wschodu z Mikołowem – Borowa Wieś i Paniowy
 • od południa z Chudowem
 • od zachodu z Przyszowicami

Komunikacja

Skutkiem bliskiego sąsiedztwa miast i drogi 92 (DK 44) jest możliwość bezpośredniego dojazdu liniami autobusowymi do szeregu miejscowości:

 • do Gliwic (linie: 41, 669 i 33)
 • do Mikołowa (linie: 41, 33)
 • do Tych (linia 33)
 • do Katowic (linia 120)
 • do Knurowa, Szczygłowic (linia 120)
 • na Halembę (linia 669)
 • do Zabrza (linia PKS)
 • do Rybnika (linia PKS)
 • do Ornontowic, Orzesza (linia 636)
 • do Gierałtowic, Knurowa (linia 636)