Mieszkańcu Paniówek: #zostańwdomu

Chyba nie ma osoby, która nie słyszała w ostatnim czasie o koronawirusie. Postanowiliśmy umieścić krótki raport odnośnie funkcjonowania naszej miejscowości i gminy w okresie kwarantanny.

Szkoła i przedszkole

Nasze placówki edukacyjne zgodnie z ministerialnymi zarządzeniami zawiesiły działalność na okres dwóch tygodni.…

więcej »

Ważna informacja dot. wywozu odpadów

Gmina Gierałtowice przekazuje ważną informację dot. wywozu odpadów:

Nastąpiła zmiana (korekta) podziału terenu Gminy na części, z których odbierane są odpady komunalne. W związku z tą korektą pomiędzy grudniowym wywozem odpadów segregowanych w sołectwie Paniówki, a wywozem styczniowym będzie 7 tygodniowa przerwa.

więcej »

Konsultacje w sprawie „strefy 30 km/h” w Paniówkach

Wójt Gminy Gierałtowice ogłosił konsultacje w sprawie utworzenia w Paniówkach „strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h”.

W ramach rozważanego rozwiązania brane są pod uwagę dwa warianty. Pierwszy (zaznaczony na niebiesko) zakłada wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości na odcinkach:

 • ul. Zwycięstwa od ul.
więcej »

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice.

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.…

więcej »

Podsumowanie Zebrania Wiejskiego 17.09.2019

W dniu 17. września 2019 roku odbyło się zebranie Wiejskie. Poniżej krótkie podsumowanie poruszonych tematów.

1. Fundusz Sołecki

Środki funduszu sołeckiego podzielono w następujący sposób:

 • 3.500 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniówkach na zakup piły spalinowej
 • 2.500 zł dla Tempo Paniówki na projekt i wykonanie maskotki klubowej
 • reszta (ok.
więcej »

Punkt informacji, konsultacji i wsparcia dla osób doświadczających przemocy

W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Gierałtowice przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach został utworzony Punkt Informacji, Konsultacji i Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy. Jest to miejsce, w którym osoba będąca ofiarą przemocy domowej może uzyskać pomoc w odzyskaniu równowagi, oraz otrzymać wsparcie i informacje na temat różnych form pomocy jej przysługujących.…

więcej »

Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Paniówek

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Paniówek postanowił zwołać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się dnia 18 grudnia (poniedziałek) o godzinie 18.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniówkach (ul. Dworska 31).

Przewidywany program Zebrania:

 • podjęcie uchwały w przedmiocie wysokości składek członkowskich,
 • wybory uzupełniające do Zarządu,
 • sprawy bieżące.
więcej »

Zebranie Wiejskie – 27.11.2017

27 listopada 2017r. o godz. 17:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach przy ul. Zwycięstwa 44 odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE.

Porządek zebrania:

 • informacja w zakresie szkód górniczych Spółki Restrukturyzacji Kopalń i kopalni Budryk
 • informacja o stanie prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • informacja o inwestycjach zrealizowanych na terenie sołectwa w roku 2017 oraz planowanych inwestycjach gminnych w sołectwie w roku 2018
 • informacja o cenie wody i ścieków
 • informacja o możliwości i obowiązku podłączenia do kanalizacji
 • informacja o działalności Spółki Wodnej
 • wolne głosy i wnioski

Zapraszam wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniu.…

więcej »