Zebranie wiejskie

Rada Sołecka w Paniówkach zwołuje w dniu 2. grudnia 2013r. o godzinie 17:00

ZEBRANIE WIEJSKIE

Zebranie odbędzie się w holu głównym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach.

Porządek zebrania obejmuje następujące tematy:

  1. Eksploatacja górnicza i usuwanie szkód górniczych w sołectwie Paniówki
  2. Zaawansowanie robót przy budowanie kanalizacji sanitarnej
  3. Studium i plan zagospodarowania przestrzennego
  4. Inwestycje w sołectwie – realizowane i planowane na rok 2014
  5. Bezpieczeństwo i porządek w sołectwie
  6. Sprawy bieżące

Zaprasza się mieszkańców do udziału w zebraniu

Sołtys Małgorzata Domin