Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, że w dniach 12 i 13 czerwca 2013 r. w sołectwie Paniówki odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych wysegregowanych z odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.

Szczegółowa lista odpadów odbieranych w trakcie zbiórki znajduje się w wykazie dostępnym w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej UG.…

więcej »

UG: Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, iż w dniach od 3. czerwca do 31. lipca 2013r. na terenie gminy Gierałtowice przeprowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym Wójt Gminy Gierałtowice zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy o udostępnienie posesji w celu dokonania oględzin i ewentualną pomoc w wypełnieniu ankiety inwentaryzacyjnej.…

więcej »

Podatki II rata

Podatki: rolny i od nieruchomości (II rata) można wpłacać w dniach od 08.05.2013 do 15.05.2013 w sołtysówce w godzinach:

  • poniedziałek, środa, piątek od 9:00 do 12:00,
  • wtorek, czwartek od 13:00 do 15:00.

Sołtys M. Domin

więcej »

Zbiórka zużytych opon

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, iż na terenie Gminy Gierałtowice odbędzie się zbiórka zużytych opon z samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych oraz opon z autobusów i traktorów. …

więcej »

Wywóz śmieci – II kwartał

Opłaty za wywóz śmieci za drugi kwartał 2013 roku można wpłacać w Sołtysówce w dniach od 8.04.2013r. do 12.04.2013r. w godzinach:

Poniedziałek, środa, piątek – od 9:00 do 11:00,
Wtorek, czwartek – od 13:00 do 15:00.

Sołtys M. Domin…

więcej »

Ogłoszenie Zarządu Dróg Powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach przypomina o obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów na nieruchomości przyległe do dróg powiatowych (w Paniówkach ul. Zabrska i ul. Darwina).

Obowiązek ten wynika z zapisu ustawy (Dz.U. z 2013r. poz 260).


W roku bieżącym wszystkie zjazdy, w obrębie których z powodu niedrożności będzie gromadzić się woda zostaną udrożnione przez przekopanie bez dodatkowego, wcześniejszego informowania o tym fakcie właścicieli nieruchomości przyległych do pasa drogowego dróg powiatowych.

więcej »

Ogłoszenie Wójta Gminy Gierałtowice

Wójt Gminy Gierałtowice informuje iż w dniu 5.04.2013 r. (piątek) w sołectwie Paniówki odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady należy wystawić bezpośrednio przed swoje posesje tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 8.00.

Odpady wystawione po tym terminie nie będą odbierane.

więcej »

Obowiązkowe ubezpieczenia budynków

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków od rolników można wpłacać w Sołtysówce w dniach: 22.01.2013r., 23.01.2013r. w godzinach od 10:00 do 15:00 oraz w dniu 25.01.2013r. w godzinach od 12:00 do 17:00.

Sołtys Małgorzata Domin.

 …

więcej »

Bezpłatne badanie wzroku

W dniach 28 i 29 stycznia (poniedziałek i wtorek) w biurze Pani Sołtys w Paniówkach odbędzie się bezpłatne badanie wzroku i pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego oka z możliwością zamówienia okularów. Rejstracja telefoniczna: 32-234-97-87, 515-069-930.…

więcej »